PostHeaderIcon Poslanstvo, vizija in vrednote

Naše poslanstvo in vizija sta v veliki meri povezana:

  • s tržnimi priložnostmi,
  • z razvojem in ravnanjem konkurence,
  • z gibanjem investicijskih ciklusov (stanovanjska gradnja, obnovitvena, sanacijska in vzdrževalna dela),
  • z željami strank.

Spremembe v poslovnem okolju zahtevajo stalna prilagajanja. Vse to je izvedljivo le s specializacijo, sodelovanjem in successpovezovanjem. Pomembno nam je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Odprti smo za spremembe in prepoznavanje odprtih in nakazanih priložnosti.


Naša vizija je postati zanesljiv in kvaliteten izvajalec na področju gradenj in investicij, ter strokovni izvajalec sanacijskih in vzdrževalnih del na objektih.

Z ustreznim znanjem želimo graditi varne in naravnemu okolju prijazne objekte. Naš cilj je z dobro poslovno prakso dosegati rezultate, ki bodo v kar največji meri izpolnjevali pričakovanja naših naročnikov in zaposlenih.

Naše vrednote temeljijo na sprejetih vrednotah današnje družbe in sicer delati korektno in zakonito po načelih dobre poslovne prakse, pravočasno in v zahtevani kvaliteti ter v rokih izpolniti pogodbena določila, delati varno in okolju prijazno, ter strokovno v korist naročnika, v skladu s pogodbo in predpisi. Stremimo postati zanesljiv in učinkovit poslovni partner vsakemu bodočemu naročniku.

 

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 28 Februar 2009 01:19)